ลำดับ สำนักงาน จังหวัด ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1 บริษัท อู่วิกรม จำกัด กทม. เขต 1 นายวรกุล บุณยัษฐิติ 32 ซ.สุขุมวิท 15 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
0-2254-7591-7
0-2255-7873-7
2 บริษัท ไพรินทร์ ออโต้เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 1 นางไพรินทร์ อรุณจิตพิมล 1151/1 ซ.สุขุมวิท 59 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
0-2392-4417
0-2391-4064
3 บริษัท เชาวสุยนตการ เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 1 นส.ณภัทร วัฒนะศรี 370/6 ซ.พระรามเก้า 22 ถ.พระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
0-2719-7433-5
0-2719-7829
4 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ย่งไท้ล้ง กทม. เขต 1 นายยงยุทธ เจษฎาถาวรวงศ์ 81/1 ซ.รัชดาฯ 7 ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขต ดินแดง กทม. 10400
0-2274-6397
0-2274-6471
5 อู่ รุ่งเรืองจันทิมา กทม. เขต 1 นายวานิช วรรัตนวิวิช 115 ซ.ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กทม. 10310
0-2514-1568
0-2538-1943
6 บริษัท ถาวรมงคล จำกัด กทม. เขต 1 นายสถิร ถาวรอนุกูลกิจ 139 ม.2 ซ.ลาดพร้าว107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
0-2377-4177-8
0-2731-1421
7 หจก. อินทรา การาจ กทม. เขต 1 นายจีระศักดิ์ เกษมสุขประการ 93/2 ถ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
0-2932-1992
0-2932-1993
8 บริษัท อู่สามมิตรการาจ จำกัด กทม. เขต 1 นายวิชัย พิชยผดุงกิจ 592 ซ.ไผ่สิงห์โต ถ.พระราม 4 แขวง/เขต คลองเตย กทม. 10110
0-2258-2148
0-2663-0161
9 บริษัท ฉัตรเมือง จำกัด กทม. เขต 1 นายฉัตรชัย ศรีอัษฎาวุธกุล 4069 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
02-712-2212-5
02-390-2339
10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวลิต ออโต้ แอนด์ บอดี้ เซอร์วิส กทม. เขต 1 นายสุรการ เสรีวัฒโนภาส 789/1 ถ.พระราม 9 แยก2 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
02-716-8338
02-716-9243, 02-318-7410
11 บริษัท เอส. เอ. ออโต้ ไฮเทค จำกัด กทม. เขต 1 นายอนันต์ ร่มรื่นวาณิชกิจ 364 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
02-932-0375-6
02-932-1052
12 บริษัท วี.อาร์.ซี.เซอร์วิส จำกัด ( อู่ วีระช่าง ) กทม. เขต 1 นายเสริมสิน นภดลสท้าน 15 ถ.ลาดพร้าว 100 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
02-538-9156
02-935-1759
13 บริษัท อู่หยูเส็ง จำกัด กทม. เขต 1 คุณบัณฑิต วินิจธรรมกุล 173 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม. 10110
02-392-7174
02-391-6920
14 อู่ พรชัย กทม. เขต 1 นายชาติชาย น้อยอุทัย 434 ถ.สุขุมวิท 71 ต.พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
02-711-0307-8
02-391-4230
15 บริษัท เอ็น เจ อาร์ การาจ จำกัด กทม. เขต 1 นายจิรวัชร์ ศุภพันธ์ 2/2 ซ.กองทุนที่ดินไทย (รามฯ 46) ถ.รามคำแหง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
0-2732-9393
0-2732-2755
16 บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ 1992 จำกัด กทม. เขต 1 นายไพสิฐ เลิศธีรพงศ์ 135/1 ซ.สุขุมวิท 50 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10260
0-2331-3262-3
0-2742-8693
17 หจก. อัมรินทร์ยนต์ กทม. เขต 1 นายวันชัย วรขจิต 1221/1 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กทม. 10240
0-2539-7320-1
0-2539-5052
18 อู่ อัญชลียนต์ กทม. เขต 1 นายสิทธิชัย รุ่งภูวภัทร 239 ซ.พญานาค ถ.เจริญผลตัดใหม่ แขวงเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400
0-2215-1565
0-2611-0683
19 บริษัท ชัยกิจเซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 1 นายถนัด รัชฏาภรณ์กุล 3874/2 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110
0-2249-9414-5
0-2249-4837
20 บริษัท สถาพรออโต้การาจ จำกัด กทม. เขต 1 นส.พรเพ็ญ บุณยโชติกร 107 ซ.อินทามระ 44 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวง/เขต ดินแดง กทม. 10400
0-2277-2278
0-2276-2263
21 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุ่ยเฮงพัฒนา กทม. เขต 1 นายอนุชา วัชรวงศ์ชัย 111/1 ซ.รัชดาภิเษก 12 ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม. 10310
0-2277-7868
0-2275-6437
22 บริษัท อู่สถิตพร ออโต้เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 1 นายสุทธิวุฒิ สถิตาภรณ์ 598 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา) ถ.ประชาอุทิศ แขวง/เขต วังทองหลาง กทม. 10310
0-2559-3589
0-2559-2675
23 บริษัท โอ พีการาจ จำกัด กทม. เขต 1 นางนฤมล ไพโรจน์นันทชัย 6,8 ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 3 ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กทม. 10310
0-2539-0842,514-1947
0-2530-4581
24 บริษัท ธีระยนต์ การาจ จำกัด กทม. เขต 1 คุณเตือนใจ เหลืองบูรณวัตร 242/1 ถ.ลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพ 10240
02-374-4417
02-731-0932
25 บริษัท สันติ การาจ จำกัด กทม. เขต 2 นายสุรศักดิ์ มะแก้ว 329 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขต ประเวศ กทม. 10250
0-2322-6627
0-2320-0795
26 บริษัท อู่นพเก้าการาจ จำกัด กทม. เขต 2 นายไพเจต สรรพทรัพย์สิริ 211 ซ.อ่อนนุช 44 ถ.สุขุมวิท 77 แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250
0-2742-2950-1
0-2742-2952
27 บริษัท ลีออโต้ เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 2 นายอภิศักดิ์ มนต์เทียนเกษม 26/9 ม.11 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 28 ถ.เฉลิมพระเกียรติ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
0-2752-8801-3
0-2752-8804
28 หจก. สันติภาพ การาจ กทม. เขต 2 นายสันติ รินระทัย 12 ซ.อ่อนนุช 17 แยก1 ถ.อ่อนนุช แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250
0-2300-2639
0-2717-8607
29 บริษัท เจริญยนต์ ออร์โต้สปอร์ต จำกัด กทม. เขต 2 นายบุญ แซ่ลิ้ม 243 ซ.อ่อนนุช 46 ถ.สุขุมวิท 77 แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250
0-2321-8301
0-2321-3419
30 อู่ ถาวร การาจ กทม. เขต 2 นายสราวุธ ประทีปก้องเจริญ 199 ซ.พัฒนาการ 40 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250
0-2321-8029
0-2320-2087
31 หจก. อู่สนิทการาจ กทม. เขต 2 นายชัยวัฒน์ เอื้ออารีย์ 71 ซ.ลาซาล 36 ถ.สุขุมวิท105 แขวง/เขต บางนา กทม. 10260
0-2749-0405-6
0-2749-0405
32 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ชัยยนต์ บางนา กทม. เขต 2 นายธวัชชัย แย้มชื่นจิตนุกูล 32/24 ถ.บางนา-ตราด กม.1 ต.บางนา อ.บางนา กทม. 10260
02-747-4581
02-747-4654
33 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เทค ออโต้ เซอร์วิส กทม. เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ สัจจะไทย 99/9 ถ.สุขุมวิท 66/1 ต.บางนา อ.บางนา กทม. 10260
02-393-9768-9
02-744-9955
34 บริษัท ส.เกษมบอดี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 2 นางสวลี หลิมศิโรรัตน์ 1240 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
02-719-4455#141-6
02-719-5759
35 บริษัท รุ่งเจริญบอดี้ คลีนิก จำกัด กทม. เขต 2 นายธนากร พิพัฒชนะเดช 499/16 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
02-743-6434-5
02-743-6449
36 บริษัท เจ.อาร์.คาร์โมดิไฟด์ จำกัด กทม.เขต 4 นายธีระชัย พลเสม 83/19 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
02-973-1201-5
02-973-1206
37 บริษัท พี. เอส. บอดี้ช๊อป (1997) จำกัด กทม. เขต 2 นายสุนทร ปิติทานันท์ 128 , 132 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
02-722-6562
02-722-6562#2
38 บริษัท ไพชยนต์ การาจ จำกัด กทม. เขต 2 นายไชยวัฒน์ สรรพทรัพย์สิริ 459 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
02-741-7643-4
02-311-7513
39 บริษัท นวฤกษ์ จำกัด กทม. เขต 2 นายสมชาย มหธร 871/12 ถ.บางนา-ตราด กม.2 ต.บางนา อ.บางนา กทม. 10260
02-393-9245-6
02-747-4836
40 บริษัท เจ.อาร์.การาจ พัฒนาการ จำกัด กทม. เขต 2 นายเจตน์ จองวรรณศิริ 937-939 ถ.พัฒนาการ ซ.13 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
02-719-9696
02-319-8657
41 อู่ นิวเอเอ็น กทม. เขต 2 นางจิตรา อธิพงษ์พิชิต 296 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
02-721-3965
02-721-3967
42 บริษัท ทรงวุฒิเซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 2 นายทรงวุฒิ วนาวิริยะสกุล 44/6 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
02-320-2947
02-321-3523
43 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินัยยานยนต์ กทม. เขต 2 นายสมนึก ถาวรเกษม 162 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
02-321-5279
02-322-8785
44 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ชูสุข กทม. เขต 2 นายสายชล นามแสง 17 ม.6 ถ.สวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
02-747-2118-9
02-398-4634
45 บริษัท ฉิน กรุ๊ป จำกัด กทม. เขต 2 นายรัตนฉัตร์ วัฒนปัญญากุล 65 ซ.บางนา-ตราด 18 ถ.บางนา-ตราด แขวง/เขต บางนา กทม. 10260
0-2398-1294
0-2398-6617
46 อู่ มีสุวรรณการาจ กทม. เขต 2 นางลักขณา เกตุขำ 288 ซ. พัฒนาการ 38 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250
0-2719-5176
0-2719-5175
47 บริษัท อู่ เอส.เอส. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด กทม. เขต 2 นายรุ่งโรจน์ รุ่งวรากุล 45 ซ.พึ่งมี13 ถ.สุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
0-2332-6840-3
0-2332-6844
48 บริษัท ส.พงษ์มิลเลเนี่ยม เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 2 นายจักรพงษ์ จตุวิมล 50/1 ม.6 ซ.ร่วมสามัคคี ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
0-2726-2348-9
0-2726-2348
49 บริษัท เคที บอดี้ การาจ จำกัด กทม. เขต 2 นายคุณวุฒิ รุ่งแสง 28 ม.6 ซ.รุ่งแสง(ซ.บางนา-ตราด 28) ถ.บางนา-ตราด แขวง/เขต บางนา กทม.10260
0-2746-7567-9
0-2746-8511-2
50 บริษัท เจ เอส กิจยนต์ 2000 จำกัด กทม. เขต 2 นายอัษฎา สินประเสริฐกุล 30 ซ.อ่อนนุช 46 ถ.สุขุมวิท 77 แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250
0-2321-1101
0-2322-8882
51 อู่ อ่อนนุช / ทำดี กทม. เขต 2 นส.จินตนา ภัทรภิญโญยิ่ง 136/10 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวง/เขต ประเวศ กทม. 10250
0-2726-0119
0-2726-0119
52 บริษัท ลิบเฮง การาจ จำกัด กทม. เขต 2 นายสุชาติ วีรบงกชมณี 154 ซ.พัฒนาการ 38 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250
0-2314-4349-50
0-2314-4350
53 บริษัท สุขุมวิท เอ.ที. เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 2 นางยุวดี ฉัตรหลวง 42/9 ม.4 ซ.สุขุมวิท 103 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
0-2398-5298-9
0-2398-5307
54 อู่ ซ้งบริการ กทม. เขต 2 นายกอบชัย พิริยะทรัพย์ 2 ซ.ศรีนครินทร์ 47 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
0-2322-8918,5337
0-2322-8273
55 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์วิทย์พัฒนาการ กทม. เขต 2 นายวิทยา ศรีวงศ์ทอง 18/25 ม.10 ซ.อ่อนนุช 80 ถ.สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) แขวง/เขต ประเวศ กทม. 10250
0-2320-7222-4
0-2320-7225
56 บริษัท มหานคร ออโต้ คัลเลอร์ จำกัด กทม. เขต 2 นายชัชรัตน์ จรูญชาติ 536 ซ.อ่อนนุช 17 ถ.สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250
0-2717-7340-2
0-2717-7072
57 บริษั ที.จี. ออโต้บอดี้ จำกัด กทม. เขต 2 นายทองสุข แซ่ซื้อ 23/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
0-2398-4088-9
0-2398-1286
58 บริษัท สุภลักษณ์ยนต์ จำกัด กทม. เขต 2 นส.ณัฐปรียา เลิศแสงเพชร 88/12 ม.14 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 75 แขวง/เขต ประเวศ กทม. 10250
0-2328-7454
0-2726-7568
59 บริษัท พัฒนกิจคาร์บอดี้เซ็นเตอร์ จำกัด กทม. เขต 2 นส.กมลทิพย์ ตันบริภัณฑ์ 133/1 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250
0-2318-2634-7
0-2318-2638
60 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บริการ กทม. เขต 2 นายสกล แซ่โง้ว 51/18 ถ.สุขุมวิท 105 ซ.ลาซาล ขว.บางนา ข.บางนา จ.กรุงเทพ 10260
02-744-4659
02-744-6995
61 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร กทม. เขต 2 นายฉัตรเพชร หมัดขาว 124/4 ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.คลองสองต้นนุ่น อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ 10520
02-918-3339
02-918-3833
62 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ โปรเจ็ค ดรีม ออโต้คาร์ กทม. เขต 2 นายบวรพจน์ ธัญญะวัฒน์โภคิน 635/4 ถ.สุขุมวิท 77 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพ 10250
02-720-5036
02-720-5036
63 บริษัท เอส.เอ็ม.วี. แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 3 นายวิฑูร ศิริชัยพัฒนรัชต์ 27/161 ม.7 ซ.นวมินทร์ 113 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
0-2509-7991-3
0-2509-7994
64 บริษัท อู่แสงทองการช่าง จำกัด กทม. เขต 3 นายศิริชัย วิโรจน์วีรกุล 9/12 ม.11 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
0-2509-5688-9
0-2509-5665
65 บริษัท วี.ไอ.พี.ยูโร คาร์สเซ็นเตอร์ จำกัด กทม. เขต 3 นายวิฑูรย์ วงศ์เนติลักษณ์ 60/1-4 ม. 7 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220
0-2998-2291-5
0-2992-4407
66 บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด กทม. เขต 3 นายทวีเกียรติ โรจนวณิชชากร 3/29 ม.12 ซ.มัยลาภ ถ. รามอินทรา แขวง/เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
0-2907-1551-3
0-2907-1556
67 บริษัท มิลเลี่ยน คัลเลอร์ส จำกัด กทม. เขต 3 นายสราวุธ โออนันต์ 14/5 ม.11 ซ.รามคำแหง189 ถ.รามคำแหง แขวง/เขต มีนบุรี กทม. 10510
0-2916-6391-2
0-2916-6395
68 บริษัท ธนพัฒน์ออโต้เซ็นเตอร์ จำกัด กทม. เขต 3 นายธนกฤต ตั้งชัยตระกูล 45/41-42 ถ.วัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
02-994-2950-1
02-994-2957
69 บริษัท พรดีเซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 3 นายมงคล พรธนบดี 32/14 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
02-956-1101-3
02-956-1104
70 บริษัท เจริญพัฒนายนต์ จำกัด กทม. เขต 3 คุณบัวหอม ตายี่คำ 58/1 ก ม.3 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
02-918-7645
02-918-7646
71 บริษัท พูลสวัสดิ์ยนตรการ จำกัด กทม. เขต 3 นายจักรพล พูลสวัสดิ์ 1/19 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
02-570-9858
02-570-9511
72 บริษัท นวมินทร์การาจ จำกัด กทม. เขต 3 นายไพศาล ประสิทธิภาพพิบูล 19/41 ถ.นวมินทร์ ต.คลองกุ่ม อ.บึ่งกุ่ม กทม. 10230
02-949-7223-5
02-949-7226
73 บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 3 นายฃกริช ทองไทย 15/257 ม.11 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10240
02-944-5658
02-942-9996
74 บริษัท ศรีสยามเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กทม. เขต 3 นายชัชวาลย์ ศรีเบลี่ยนจันทร์ 1/34 ม.6 ถ.พหลโยธิน 66 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
02-531-1655
02-994-8496
75 อู่ พี.ที.มอเตอร์ กทม. เขต 3 คุณปภาวี กลางอรัญ 60/340 ถ.รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230
02-944-5248
02-510-5556
76 บริษัท วลัญช์ชัย ออโต้ กรุ๊ป จำกัด กทม. เขต 3 นายชัยเลิศ ฉันทสวัสดิ์ 61 ถ.ลาดปลาเค้า แขวง/เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
0-2570-5785
0-2940-2985
77 บริษัท วิทยาธุรกิจ จำกัด กทม. เขต 3 นายพรรคพล วิทยานนท์ 37/1 ม.4 ซ.เสรีไทย 20/1 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
0-2375-1122
0-2375-1003
78 บริษัท บูรณะมอเตอร์คาร์ จำกัด กทม. เขต 3 นายกุลศักดิ์ สหชัยอนันตกิจ 29/36 ซ.นวมินทร์ 111(สมาคมแพทย์) ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
0-2509-0476-7
0-2509-0473
79 หจก. ส. ธนาวรรณยนต์ กทม. เขต 3 นายสมยา บัวแพร 39/3 ม.2 ถ. สามวา แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม. 10510
0-2906-2764
0-2517-6907
80 บริษัท โฟร์การาจ เรซซิ่ง จำกัด กทม. เขต 3 นายสินชัย เล้าชัยวัฒน์ 29/72 ม.6 ถ. นาคนิวาส แขวง/เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
0-2956-1331
0-2956-1551
81 บริษัท บึงกุ่มกลการ จำกัด กทม. เขต 3 นางศิริกร อรรคลีพันธุ์ 18/129 ม.15 ถ.ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10150
0-2919-4401-4
0-2919-4405
82 อู่ พี.ที. มอเตอร์ กทม. เขต 3 นายปณชัย พานิชโกศล 60/340 ม.12 ซ.รามอินทรา 40 ถ.รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
0-2944-5248-50
0-2510-5556
83 บริษัท อู่รณชัย จำกัด กทม. เขต 3 นส.หลอด อินทร์จันทร์ 18 ซ.นิมิตใหม่ 10 ถ.นิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม. 10510
0-2914-6294-5
0-2914-7108
84 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่สุขสันต์อินเตอร์เซอร์วิส กทม. เขต 3 นายสวัสดิ์ กระจับหอม 109/40 ซ.นวมินทร์ 74 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
0-2947-7002-4
0-2947-7002-4
85 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่โปร 73 กทม. เขต 3 นายสุพจน์ วงศ์เสถียรชัย 5/249 ม.3 ซ.รามอินทรา 14 (มัยลาภ) ถ.รามอินทรา แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
0-2943-6281-2
0-2943-6287
86 บริษัท เมธียนต์ จำกัด กทม. เขต 3 นส.อรเพ็ญ แซ่ฉั่ว 163/34 ม.1 ถ.ร่มเกล้า แขวง/เขต มีนบุรี กทม. 10510
0-2914-5791-3
0-2914-5792
87 วี การาจ กทม. เขต 3 นายชุมพล เนียมวิวัฒน์ 6/1 ม.11 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230
0-2519-2840
0-2946-1135
88 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส. ออโต้ กทม. เขต 3 นายเฉลิม โพธิ์วิเชียร 18/17 ม.7 ซ.หมู่บ้านสราญรมย์ ถ.เกษตร-นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
0-2509-1744
0-2519-3034
89 หจก. สุวรรณสถิตย์ มอเตอร์ กทม. เขต 3 นายกิตติศักดิ์ ทองอยู่ 20 ซ.เจริญพัฒนา 20 ถ.เจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
0-2918-8244-5
0-2918-8245
90 บริษัท อู่วิจิตรการช่าง จำกัด กทม. เขต 3 นายอานนท์ เหมวิจิตร 1 ซ.คู้บอน 13 แยก 13 แขวง/เขต คันนายาว กทม. 10230
0-2510-3626
0-2943-2343
91 บริษัท ทรงพล บอดี้เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 3 นายทรงพล สุทธิเกษม 9 ม.16 ซ.หทัยราษฎร์ 27 ถ.หทัยราษฎร์ แขวง/เขต มีนบุรี กทม. 10510
0-2906-4414-5
0-2906-4133
92 บริษัท เดอะเกรทการาจ จำกัด กทม. เขต 3 นางกุลประภัสสร์ ธนินท์ธนณัฐ 62/5-6 ม.9 ซ.รามอินทรา 81 ถ.รามอินทรา แขวง/เขต คันนายาว กทม. 10230
0-2943-0160-1,63
0-2943-0161
93 อู่ สถาพร กทม. เขต 3 นางนัฎภัสสร สถาพรพินิต 13/2 ม.3 ซ.หทัยราษฎร์ 39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
0-2955-2205
0-2955-2210
94 บริษัท พี.ไอ.ซี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 3 นายพิเชฐ พิเชฐพงศา 48/26 ม19 ถ.ร่มเกล้า แขวง/เขต มีนบุรี กทม. 10510
0-2517-9999
0-2540-0333
95 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินัย ออโต้ เซอร์วิส กทม. เขต 3 นายวินัย จันทรา 18/12 ม.8 ซ.แจ่มจันทร์ ถ.เกษตร-นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
0-2508-0959
0-2943-9211
96 บริษัท สยามออโต้บอดี้ จำกัด กทม. เขต 3 นายจีระศักดิ์ ต่อกิจยืนยง 109/26 ม.6 ซ.นวมินทร์ 74 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
0-2947-7828-30
0-2947-9800
97 บริษัท เค.วี. ยนตรการ จำกัด กทม. เขต 3 นายกมล หาญโรจนวุฒิ 21/13 ม.13 ซ.โชคชัย 4 ย่อย 70 แขวง/เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
0-2538-4685
0-2391-0867
98 คณะบุคคล แจแปนนีส คาร์ รีแพร์ กทม. เขต 3 นายสมนึก ชวนะนิกุล 42/133 ม.10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
0-2510-7655
0-2509-4193
99 บริษัท เยาวโชติ จำกัด กทม. เขต 3 นายชัยยุทธ โคระทัต 15 ซ.รามคำแหง 174 ถ.รามคำแหง แขวง/เขต มีนบุรี กทม. 10510
0-2916-7922,916-3671
0-2916-4720
100 บริษัท เอ พัฒนายนต์ จำกัด กทม. เขต 3 นางสุวรรณี ยินบัว 27 ม.12 ถ.นวลจันทร์ ซ.60 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพ 10240
02-184-2697-8
02-184-2697 #16
หน้า 1 | 2 | 3 | 4

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 2962 ครั้ง