ลำดับ สำนักงาน จังหวัด ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
101 บริษัท อู่นำชัย เตาปูน จำกัด กทม. เขต 4 นางภัทรียา เชิญรุ่งโรจน์ 645/18 ถ.กรุงเทพ- นนทบุรี แขวง/เขต บางซื่อ กทม. 10800
0-2911-5001-3
0-2911-5385
102 บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด กทม. เขต 4 นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล 99 ซ.วิภาวดีรังสิต 40 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0-2930-1888
0-2930-1717
103 หจก. ลีการช่าง กทม. เขต 4 นส. จุไรรัตน์ ตั้งจิตอารีย์ 9/3 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
0-2277-0954
0-2276-9550
104 บริษัท สหชัย ออโต้ เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 4 นายอนุสรณ์ นวลสุข 8/10 ม.1 ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
0-2990-7788
0-2990-7878
105 บริษัท เค. รุ่งเรืองบริการ จำกัด กทม. เขต 4 นายสุทธิโรจน์ เลิศธีรพงศ์ 6/9-10 ถ.ย่านพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
0-2618-6622-4
0-2271-1137
106 อู่ เปี๊ยกการาจ กทม. เขต 4 นายณรงค์ อินถึก 68/4-5 ซ.รามอินทรา 19 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
0-2970-8753
0-2900-5559
107 บริษัท เอ.เอส.เอส. มอเตอร์สปอร์ต จำกัด กทม. เขต 4 นายจิรพัฒน์ วงศ์วัฒนาธรณ์ 48/2 ซ.สุขาภิบาล 1 (รามอินทรา 5) ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
0-2970-8383
0-2970-8153
108 บริษัท ทีเค เอส แอนด์ พี จำกัด กทม. เขต 4 นายศิพิระ พันธุ์ภู่ 293/1 ถ.เลียบคูนายกิมสาย 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
0-2929-1998
0-2929-1979
109 คณะบุคคลเซอร์กิตบริการ กทม. เขต 4 นายกฤษฎา พรธนโชค 630/2 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
02-513-1701
02-938-1611
110 บริษัท สปิริท การาจ จำกัด กทม. เขต 4 นายสันติ จงจิตรนันท์ 1067-8 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
02-910-1684
02-910-1685
111 บริษัท มหาธนเซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 4 นายชลัช โรจนสุขสกุล 31/17 ถ.รามอินทรา 6/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
02-522-6166-8
02-971-9684
112 บริษัท หมง 2002 จำกัด กทม. เขต 4 นายมงคล บัวปั้น 160/339 ถ.ช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
02-929-5922
02-929-5920
113 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาวาเรีย มอเตอร์ กทม. เขต 4 นายสมพงษ์ กิติศักดิ์สิน 212/35 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กทม. 10900
02-512-4046
02-938-6488
114 บริษัท เคแอนด์ซีคาร์แคร์ จำกัด กทม. เขต 4 นายสมชาย ถาวรเกษม 11 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
02-911-3457-9
02-911-3437
115 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชัยยนต์ กทม. เขต 4 นายพงษ์ศักดิ์ พฤกษ์งามพันธ์ 101/1-2 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
02-277-2150
02-690-0942
116 อู่โกสุมรวมใจ กทม. เขต 4 นายสังเวียน งามอาการ 84/129 ม.4 ถ.หน้าวัดไผ่เขียว แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
02-203-8508
02-981-1920
117 อู่ ศรีสมบูรณ์การาจ กทม. เขต 4 นางสิริมา ศรีสมบูรณ์ 84/1 ถ.พหลโยธิน 34 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
02-941-9626
02-941-8582
118 บริษัท ดีซี การาจ จำกัด กทม. เขต 4 นายธนกร เชยคนชม 333/6 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
081-617-9211
02-939-7967
119 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้การาจ กทม. เขต 4 นางพักตร์สร อรัญเกษมสุข 15 ถ.สามเสน เขตถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กทม. 10300
02-669-2613
02-241-1987
120 อู่ พี.ซี.การาจ กทม. เขต 4 นายส่งเคย เฉลิมกิจเจริญ 31/9 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ เขตลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
02-954-4246
02-954-4247
121 บริษัท กันตพงศ์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 4 นายประชา ยอดอานนท์ 25/48 ม.9 ถ.อยู่เย็น แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
0-2362-4544
0-2943-7326
122 อู่ พงษ์เพชรการช่าง กทม. เขต 4 นายสมบูรณ์ ถาวรเกษม 36/2 ม.20 ซ.แสงเสถียร ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0-2953-0613-5
0-2953-0954
123 หจก. อู่เฮงเซอร์วิส กทม. เขต 4 นายเจริญชัย เปรมพีรกุล 569/6-7 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0-2579-5987
0-2561-3116
124 บจก. บางกระบือ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส กทม. เขต 4 นายชาญชัย หุตะจินดา 170/1 ซ.สามเสน 21 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
0-2241-1866
0-2243-6266
125 บริษัท พรีเชียส คาร์แคร์ จำกัด กทม. เขต 4 นายไพศาล มัทธุรนนท์ 92/12 ม.6 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
0-2519-7701-3
0-2519-7701-3
126 หจก. จิวรวมยนต์รุ่งเรือง กทม. เขต 4 นายบุญชัย วัฒนาอาษากิจ 1376/1 ซ.กรุงเทพ-นนท์ 30 ถ.กรุงเทพ-นนท์ แขวง/เขต บางซื่อ กทม. 10800
0-2911-4622
0-2911-5701
127 บริษัท ออโต บี.พี. จำกัด กทม. เขต 4 นายปฎิยุทธ์ อุกฤษกานต์ 111 ม.2 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0-2941-2400-1
0-2941-2406
128 บริษัท ป.รัชดายนต์ จำกัด กทม. เขต 4 นางสาวปัญจวิไล สงค์อิ่ม 299 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทร์เกษม เจตจตุจักร กทม. 10900
0-2930-5619-22
0-2909-2690
129 บริษัท แคทลียา คาร์เร้นท์ จำกัด กทม. เขต 4 นายณรงค์ ภูรีพิพัฒน์ 212/1 ม.4 ซ.รามอินทรา 19 ถ.รามอินทรา กม.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
0-2970-7534
0-2970-8159
130 อู่ เฉลิมวันชาติ กทม. เขต 4 นายประวิทย์ ธีรานนท์ 27/30 ม.4 ถ.รามอินทรา กม.2 แขวงอนุสารีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
0-2552-8177
0-2971-6354
131 อู่ ซ้งการาจ กทม. เขต 4 นายบัญชา คงเจริญวัฒนกุล 4 ซ.สวนฝรั่ง ถ.เลียบริมคลองประปา แขวง/เขต บางซื่อ กทม. 10800
0-2585-1194
0-2913-2729
132 บริษัท ม.กมลชัย การาจ จำกัด กทม. เขต 4 นายกมล เจนวิบูลกิจ 44/18 ถ.รามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพ 10260
02-521-2924
02-521-3783
133 บริษัท โสฬส คาร์เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 5 นายพงศ์ธร ประไพจันทร์ 723/12 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ แขวง/เขต ทุ่งครุ กทม. 10140
0-2873-5073
0-2873-5448
134 อู่ ช.สยามยนต์ กทม. เขต 5 นายเชาว์ ชนะชัย 9 ถ.พระราม 3 ซอย 72 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
0-2249-2117
0-2249-6675
135 บริษัท นทีอินเตอร์เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 5 นายนธี กองเกตุใหญ่ 1017/1 ซ.สาธุประดิษฐ์ 34 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
0-2294-0943-4
0-2294-0978
136 บริษัท ที.ยู.เพ้นท์ติ้ง จำกัด กทม. เขต 5 นส. ศิริวรรณ สโลภาพ 597/20-21 ถ.จันทร์ตัดใหม่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
0-2291-2898-9
0-2289-2412
137 บริษัท เอ็ม พี การาจ จำกัด กทม. เขต 5 นายสุวิทย์ ลอพานิช 349/5 ซ.ประชาอุทิศ 21 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
0-2870-8770-3
0-2870-8775
138 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.การาจ กทม. เขต 5 นายวิชัย ภวเมธาวี 247/6 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
02-285-3339-40
02-285-3390
139 บริษัท อู่ศุภเลิศการช่าง จำกัด กทม. เขต 5 นายสันติ ศุภเลิศมงคลชัย 140/2 ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10210
02-291-1544
02-291-4108
140 บริษัท ไทยเฮงหลี เซอร์วิสการาจ จำกัด กทม. เขต 5 นายอัครพงศ์ ขวงธนะชัย 320 ม.9 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.23 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
02-427-1470,6802
02-427-1290
141 บริษัท อนุรักษ์ อินเตอร์โมบิล จำกัด กทม. เขต 5 นายวินัย กำธรเจริญรุ่ง 1028/76 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
02-683-9978-9
02-294-9629
142 บริษัท ก.ม.9 การาจ จำกัด กทม. เขต 5 นายไพศาล ประสิทธิภาพพิบูล 93/90 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
02-943-0324-5
02-943-1968
143 บริษัท ชาญกิจเซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 5 คุณปัณจรัตน์ วสุเจริญเกียรติ 46/3 ถ.จันทน์ใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
02-286-5902
02-286-5902
144 บริษัท อู่ ส.วัฒนายนต์ จำกัด กทม. เขต 5 นายวัฒนา ศรีโรจนากูร 62/5 ถ.จันทร์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
02-286-1944
02-678-4259
145 อู่ วัชระเซอร์วิส กทม. เขต 5 นายวันชัย แจ่มใส 3/9 ม.4 ซ.ประชาอุทิศ 69 ถ.ประชาอุทิศ แขวง/เขต ทุ่งครุ กทม. 10140
0-2464-3152
0-2464-3156
146 อู่ ธงการาจ กทม. เขต 5 นายประเสริฐ ลี้พาลชน 137 ถ.พระราม 3 แขวง/เขต บางคอแหลม กทม. 10120
0-2291-1659
0-2291-9419
147 บริษัท ศัลยกรรมรถยนต์ จำกัด กทม. เขต 5 นายศิริชัย สันติรัตน์ตระกูล 448/99 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
0-2689-1511
0-2212-6729
148 บริษัท เฮงรุ่งเรือง จำกัด กทม. เขต 5 นายสมชาย ส่งเกียรติศรี 196/1ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 35(ซ.วัดสน) ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
0-2463-4694
0-2463-8133
150 หจก. รุ่งกิจการาจ กทม. เขต 5 นายสมบัติ วิจิตรเดชากุล 300 ซ.อมร ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
0-2287-4936
0-2286-4870
151 บริษัท พงษ์การาจ จำกัด กทม. เขต 5 นางสุมาลี สันตวานนท์ 127/116 ถ.จันทร์สะพาน 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
0-2211-4364
0-2211-6089
152 บริษัท อ. พิพัฒน์ยนต์ จำกัด กทม. เขต 5 นส.พิมประภา ทิศาประเสริฐ 430/1 ซ.พระราม 3 ที่ 20 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
0-2292-0498-9
0-2289-3013
153 บริษัท จิระคาร์บอดี้ เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 5 นางภัณฑิรา จงปิติทรัพย์ 135 ถ.พระราม 3 แขวง/เขต บางคอแหลม กทม. 10120
0-2291-1272
0-2291-1402
154 บริษัท ศ. วิวรรธน์ การาร จำกัด กทม. เขต 5 นายวิรวัฒน์ สรสิงห์ไกรสร 173/1 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 52/1 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
0-2463-8476
0-2818-1389
155 บริษัท นิวแสงทอง การาจ จำกัด กทม. เขต 5 นายพิสิษฐ์ พิพัฒนจันทร์ 7/1 ซ.โชคชัยจงจำเริญ ถ.พระราม 3 ซอย 53 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
0-2683-2151-2
0-2683-3176
156 บริษัท อู่ศุภเลิศการช่าง จำกัด กทม. เขต 5 นายสันติ ศุภเลิศมงคลชัย 102/8 ม.2 ถ.ประชาอุทิศ แขวง/เขต ทุ่งครุ กทม. 10140
0-2426-0929
0-2426-0940
157 บริษัท เอส.ซี.แอล.เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด กทม. เขต 5 คุณวราภรณ์ ลิ้มชัยกิจ 2196/6 ถ.เจริญกรุง 74/3 ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพ 10120
02-688-1194-5
02-688-1665
158 บริษัท คาร์เซอร์เคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 6 คุณปราณี มะรุมดี 6/117 ถ.สะแกงาม ซ.16 ถ.แสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
02-451-6334
02-451-6333
159 บริษัท อวยชัยการาจ จำกัด กทม. เขต 6 นายพรชัย เพ็ญสกุลพงศา 19/190-194 ม.4 ซ.พระราม 2/92 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
0-2896-2992-4
0-2451-3706
160 หจก. อู่ชอบบริการ กทม. เขต 6 นายชอบ เฮ้งฉ้วน 20/67 ม.1 ซ.เทียนทะเล 17 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
0-2892-0982-3
0-2892-0983
161 บริษัท สหรุ่งโรจน์เซอร์วิส (2545) จำกัด กทม. เขต 6 นายณัฏฐ์นวัต กวีวุฒิจิรโชติ 4/431-3 ม.1 ซ.สะแกงาม 25 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.10150
0-2897-1123-8
0-2897-1130
162 บริษัท ตั้มออโต้เทรด จำกัด กทม. เขต 6 นายโชติช่วง โปสรักขะกะ 99/45 ม.6 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
0-2899-7875-7
0-2415-4813
163 บริษัท อู่แม่กลอง จำกัด กทม. เขต 6 นายไชยวัฒน์ นุยา 26 ซ.เจริญนคร 58 ถ.เจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
0-2468-1495
0-2460-0172
164 บริษัท เอ็น.เค.ซี. อินเตอร์ จำกัด กทม. เขต 6 นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์ 154/1 ถ.รัชดา-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
0-2476-9607-8
0-2878-9628
165 บริษัท เฮงบอดี้คาร์ เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 6 นายวันชัย ส่งเกียรติศรี 12/147 ม.10 ซ.วัดนินสุขาราม ถ.กาญจนาภิเษก เขต/แขวง บางบอน กทม. 10150
0-2899-6969
0-2899-6970
166 บริษัท แสงประดิษฐการาจ จำกัด กทม. เขต 6 นายพิสิทธิ์ ฉันทวีรกูล 11/381-382 ม.10 ถ.เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กทม. 10150
0-2895-0730-2
0-2895-0733
167 บริษัท พี. เจ. การาจ จำกัด กทม. เขต 6 นายสมพล ลิมปานุกร 461/1 ซ.เจริญนคร 40 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
0-2862-5044-6
0-2438-6833
168 บริษัท ต.ชัยกังวานการาจ จำกัด กทม. เขต 6 นายธนยศ พฤฒิจราย 1/86 ม.5 ซ.สุขสวัสดิ์ 14/17 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขต จอมทอง กทม. 10150
0-2477-1118
0-2476-1586
169 อู่ อาทิตย์การาจ กทม. เขต 6 นางภัทรา เสิศพัชรศิริกุล 49/2 ม.9 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
0-2452-1152
0-2452-0614
170 บริษัท นำสิริยนต์ จำกัด กทม. เขต 6 นายผดุงสิทธิ์ สิริพุฒิคุณ 26/17 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150
02-468-8584
02-476-6785
171 บริษัท เอส.เค.ที.คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด กทม. เขต 6 นายดนัย ผลพฤกษ์สกุล 115/521 ม.4 ถ.เอกชัย 95 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
02-416-7576-8
02-416-7594
172 บริษัท กังวานการาจ จำกัด กทม. เขต 6 นายกังวาน วุฒิทวีวัฒน์ 9/87 ถ.พระราม 2 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
02-460-0536
02-476-5421
173 บริษัท จี.ซี. การาจ จำกัด กทม. เขต 6 นายกังวาน วุฒิทวีวัฒน์ 9/81 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
02-460-0536
02-476-5421
174 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรีบอดี้คาร์ กทม. เขต 6 นายมนตรี รุ่งไพศาลสุข 110/172/6 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
02-416-2996
02-899-6140
175 บริษัท เยี่ยมศรี จำกัด กทม. เขต 6 นายวิชัย เจริญกสิกร 104/1 ซ.เทอดไท 33 ถ.เทอดไท แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
0-2476-8022
0-2476-8132
176 อู่ ตงเจริญยนต์ (2) กทม. เขต 6 นายเอกชัย ลีลาเจริญวงศ์ 54/32 ม.10 ซ.เอกชัย 10/1 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150
0-2893-7606-7
0-2893-7775
177 บริษัท ที.พี.ดี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 6 นส.รัตนาภรณ์ สังสีแก้ว 118/2 ม.3 ซ.เอกชัย 111 ถ.เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กทม. 10150
0-2895-1458-9
0-2895-1436
178 หสม. เจริญยนต์การช่าง (คณะบุคคล) กทม. เขต 6 นายณัฐสิทธิ์ ภักดีจิรโชติ 14/19 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวง/เขต บางบอน กทม. 10150
0-2415-4542
0-2416-6864
179 บริษัท ส. ยนตรการ การาจ จำกัด กทม. เขต 6 นางกาญจนา สร้อยสวัสดิ์ 63/22 ม.6 ซ.เอกชัย 89/2 ถ.เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กทม. 10150
0-2894-3150-3
0-2894-3154
180 บริษัท ส. คงกิตต์ (1998) จำกัด กทม. เขต 6 นายสุกิตติ์ เลิศปราสาทพร 1/14 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. 10150
0-2476-1170-1
0-2875-5177
181 บริษัท อ. เจริญชัย การาจ จำกัด กทม. เขต 6 นางกนกวรรณ ระเบียบดี 56/6 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.10150
0-2468-1229,7861
0-2875-4293
182 อู่ สมบัติเซอร์วิส กทม. เขต 6 นายสมบัติ ตั้งสถาพรพงษ์ 66 ม.3 ถ.พระราม 2 ซอย 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150
0-2477-1271
0-2877-2052
183 อู่ อุดมมิตรยนต์ กทม. เขต 6 นายมนตรี ลีลาโศภิน 45/1306-8 ม37 หมู่บ้านดีเค ซ.22 ถ.กาญจนาภิเษก แขวง/เขตบางบอน กทม. 10150
0-2437-5208
0-2437-9263
184 บริษัท อุดมทรัพย์การาจ จำกัด กทม. เขต 6 นายอุดม ทรงมี 109/207 ม.1 ซ.บางกระดี่ 15 ถ.บางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
0-2896-9261
0-2896-4764
185 บริษัท จรัลยนต์ เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 7 นายเกรียงศักดิ์ วุฒิวงศ์เสรี 307/210 ซ.จรัญฯ 31 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
0-2411-0863
0-2412-7593
186 อู่ ศรีประชายนต์ กทม. เขต 7 นายกมล ติยะศิริโชคชัย 224 ซ.จรัญฯ 42 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
0-2424-5034
0-2423-0753
187 หจก. ตั้งตระกูลชัย กทม. เขต 7 นส.สุนิศา กูลอิสริยะ 23 ซ.จรัญฯ 50 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
0-2424-9311
0-2883-1030
188 หจก. วี. ศิลายนต์ (1998) กทม. เขต 7 นายทวี ศิลาโรจน์ 311 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวง/เขต บางพลัด กทม. 10700
0-2434-4394
0-2424-1029
189 บริษัท เซฟตี้ คาร์แคร์ จำกัด กทม. เขต 7 นายบสิทธิชัย อัศวเทศานนท์ 80/4 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา กทม. 10170
02-888-3512-4
02-441-2666
190 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวจรัส กทม. เขต 7 นายวุฒิชัย อัศวเทศานนท์ 35/90 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
02-467-5872-3
02-467-4252
191 อู่ อรัญอินเตอร์ การาจ กทม. เขต 7 นายบุญเลิศ เลิศธีรพงศ์ 54/93 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
02-864-8259
02-864-8259
192 อู่ ที.เอ็น. การาจ กทม. เขต 7 นางนงนุช ศิริสวัสดิ์ 82/10 ม.3 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
0-2424-5597
0-2435-9142
193 บริษัท เอ. เพชรปิ่นเกล้า จำกัด กทม. เขต 7 นายสมเกียรติ คอสุวรรณ 14/21 ม.18 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
0-2885-0708-9
0-2885-0332
194 อู่ ธนบุรีการาจ กทม. เขต 7 นายสมศักดิ์ รุ่งโรจน์สุวรรณ 1499 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 75 ขว.บางพลัด ข.บางพลัด จ.กรุงเทพ 10700
02-880-2477-8
02-434-9556
195 บริษัท วรวุฒิการาจ จำกัด กทม. เขต 7 นายวรวุฒิ ฤทธิ์ชัยโรจน์ 36 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพ 10700
02-424-4715
02-433-6619#116
196 บริษัท เอส.ซี.คาร์แคร์ จำกัด กทม. เขต 7 นายสุรชัย จิรธนาธร 64 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพ 10700
02-435-5637
02-435-5638
197 บริษัท พี.ที.พี. เซอร์วิส จำกัด กทม. เขต 7 นายปรีชา ตั้งมงคลไพบูลย์ 375 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
0-2868-2826-7
0-2467-0164
198 บริษัท อู่เสริมศักดิ์ จำกัด กทม. เขต 7 นายเสริมศักดิ์ อนุตรโชติกุล 403,405 ซ.ศูนย์การค้าเจ้าพระยาสยาม ถ.ราชวิถี แขวง/เขต บางพลัด กทม. 10700
0-2433-1276
0-2424-1839
199 หจก. สวนมะลิการาจ กทม. เขต 7 นางศิรา เชิญรุ่งโรจน์ 13/4 ซ.นาคบำรุง ถ.บำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
0-2224-9470
0-2224-9470
200 บริษัท ณัทพงศ์ยานยนต์ จำกัด กทม. เขต 7 นายณัทพงศ์ ธนวุฒิโฆษิต 1493 ซ.จรัญฯ 75 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวง/เขต บางพลัด กทม. 10700
0-2424-7935
0-2435-7361
201 บริษัท เดียร์ บอดี้แอนด์เพ้นท์ (1995) จำกัด กทม. เขต 8 นายสมคิด ราชสิงห์ 92/1-2 ถ.เพชรเกษม ซ.48 ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
02-869-6994
02-869-4531
หน้า 1 | 2 | 3 | 4

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 1632 ครั้ง