วิธีการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย

การคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง(เฉพาะอาคาร)
การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเลือก 2 วิธี
วิธีที่ 1 กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation)
วิธีที่ 2 กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cast Value)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 411 ครั้ง