ทำไมกฎหมายต้องบังคับให้ทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.

               การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัย อย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 649 ครั้ง