หลักเกณฑ์การจ่ายผลประโยชน์ ในกรณีสันนิษฐานว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากภัยพิบัติโดยยังไม่พบศพ

     ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติคลื่นยักษ์ใน 6 จังหวัดภาคใต้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเงินผลประโยชน์ในกรณีผู้เอา ประกันภัยสูญหาย ซึ่งสันนิษฐานว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากภัยพิบัติดังกล่าวโดยยังไม่พบ ศพ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 270 ครั้ง