คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย
QUAY TO QUAY ท่าถึงท่า มีความหมายเหมือนกับ port to port
QUOTA SHARE REINSURANCE การประกันภัยต่อตามส่วน การประกันภัยต่อแบบหนึ่ง ซึ่งกำหนดว่า ผู้รับประกันภัยต่อจะรับประกันภัยต่อตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญาประกันภัยต่อสำหรับธุรกิจที่ผู้เอาประกันภัยต่อได้รับเสี่ยงไว้ (มีความหมายเหมือนกับ contributory reinsurance และ share reinsurance)
QUOTA SURPLUS REINSURANCE การประกันภัยต่อตามส่วนผสมส่วนเกิน วิธีการประกันภัยต่อที่ผสมการประกันภัยต่อตามส่วนกับการประกันภัยต่อส่วนเกินเข้าไว้ด้วยกัน

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 177 ครั้ง