สมาคมประกันวินาศภัยฯจัดกิจกรรม TID + IPRB Team Building ภายใต้ธีม Getting Together, Knowing Each Others
สมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม TID + IPRB Team Building ซึ่งนำทีมโดยคุณพิษณุวัฒก์ อ้วนสะอาด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด (TID) และ ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันภัย (IPRB) ร่วมกับพนักงานของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าสัมมนาการทำงานเป็นทีม ภายใต้ธีม Getting Together, Knowing Each Others ณ โรงแรมไมดาแกรนด์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน
TID เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการข้อมูลและสถิติการประกันวินาศภัยของประเทศไทยที่ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งได้เริ่มจัดเก็บสถิติของเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตั้งแต่มี พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประกาศใช้ ต่อมาในปี 2540 ก็ได้เริ่มจัดเก็บสถิติของเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นต้นมา และตั้งแต่ปี 2561 นี้เป็นต้นไป ก็ได้จัดเก็บเบี้ยประกันภัยของ Non-Motor ทุกประเภท ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัยในประเทศไทย
สำหรับ IPRB นั้นเป็นหน่วยงาน ที่จัดตั้งในปี 2546 เพื่อเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในการเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยและการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคต โดยเป็นกลไกซึ่งทำหน้าที่ดูแลต้นทุนความเสียหายอ้างอิง (Reference Loss Cost) ของการประกันวินาศภัยแต่ละประเภท เพื่ออำนวยให้การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า

“วัตถุประสงค์ของการจัด Team Building ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทำงานแบบบูราณาการสำหรับ 2 หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ที่มีภาระกิจร่วมกันในการให้บริการข้อมูลต่อบริษัทประกันภัยโดยรวม ดังนั้นเราจึงได้เชิญทีมงานทั้ง 2 ทีมมาทำความรู้จักกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต ซึ่งทั้ง TID และ IPRB จะย้ายสำนักงานไปรวมกันที่ สำนักงานแห่งใหม่ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ที่ถนนสุขุมวิท ซอย 64/1 ในต้นปีหน้านี้”

ในการจัด TID + IPRB Team Building ในครั้งนี้ ทางสมาคมได้รับเกียรติจาก ดร. นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ด้านการวางระบบองค์กร (Organization Development: OD Consultant) มาเป็นวิทยากรนำการสัมมนา
“ปัจจุบัน TGIA-IBS ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการและเต็มตัวแล้ว โดยบริษัทประกันภัยได้ส่งข้อมูลการรับประกันภัยของทุกประเภทเข้าสู่ระบบถังข้อมูลของ TID เพื่อจัดเก็บสถิติและส่งต่อให้ IPRB เพื่อใช้วิเคราะห์ตัวเลขต่างๆนำเสนอต่อบริษัทสมาชิก ซึ่งในต่างเทศได้มีการดำเนินการในลักษณะนี้เช่นกัน คือ GIRO ในญี่ปุ่น KIDI ในเกาหลี IAC ในจีน TII ในใต้หวัน IIB ในอินเดีย OJK ในอินโดนีเซีย และ ISM ในมาเลเซีย” นายกี่เดช กล่าวปิดท้าย

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 1231 ครั้ง