7 กุมภาพันธ์ 2562
นางวรรณา ผู้จัดการ Intelligent Wave IT Co., Ltd. เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรคุณพิษณุวัฒก์ อ้วนสะอาด กรรมการและผู้จัดการ บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้านเทจำกัด
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 ณ อาคารวรสมบัติ

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 369 ครั้ง