ทุกคนอบอุ่นใจ… เมื่อมีกฎหมายคุ้มครอง

             ประชาชนทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน ในรถหรือนอกรถ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร เจ้าของรถ คนเดินถนน หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย กล่าวคือ ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าปลงศพแล้วแต่กรณี

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 189 ครั้ง