ค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตทันที

     หมายถึง ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพซึ่งได้รับจำนวน สามหมื่นห้าพันบาท ต่อผู้ประสบภัย 1 ราย

 

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 233 ครั้ง