ผู้รับประกันภัย

          บริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทรับประกันภัยทางรถในราชอาณาจักร ต้องรับประกันภัยตามกฎหมายนี้หากบริษัทปฏิเสธการรับประกันภัย บริษัทย่อมมีความผิดและจะต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 250,000 บาท (บริษัทประกันภัยในที่นี้ รวมถึงสาขาบริษัททุกสาขาทั่วประเทศไทยด้วย)

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 132 ครั้ง