โทษของการฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยตามกฎหมาย

                 เจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ หากไม่ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท และหากผู้ใดนำรถที่ไม่มีประกันภัยมาใช้แม้จะไม่ใช่เจ้าของรถก็จะมีโทษปรับด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าเป็นเจ้าของรถแล้วไม่ทำประกันภัยและยังนำรถที่ไม่มีประกันภัยนี้ไปใช้ จะต้องมีโทษปรับทั้ง 2 กระทงความผิด

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 229 ครั้ง