ทำไมต้องมีกองทุนทดแทนฯ

            เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันทีทันใดโดยไม่ต้องกังวลกับเงินค่ารักษา หรือได้รับการชดเชยอย่างเร่งด่วนในกรณีเสียชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น กฎหมายจึงกำหนดให้มีกองทุนขึ้น เรียกว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อทำหน้าที่ชดใช้ ค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทในกรณีที่ไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัท

             สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการเงินกองทุนนี้ จะอยู่ที่กรมการประกันภัย กรุงเทพฯ สำนักงานคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเขตทั้ง 4 เขต และสำนักงานประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัด

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 113 ครั้ง