อุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีประกันภัย และเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย

          ในกรณีที่อุบัติเหตุนั้นเกิดจากรถที่ต้องมีประกันภัยตามกฎหมายนี้แต่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อไม่ได้ทำประกันภัยรถนั้นอีกทั้งไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวน ผู้ประสบภัยมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 211 ครั้ง