อุบัติเหตุเกิดจากรถที่ถูกลักขโมย ชิงทรัพย์ฯ

         ในกรณีที่ขณะเกิดเหตุรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถ เพราะรถนั้นถูกขโมย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก และเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวนแล้ว กรณีนี้ แม้รถนั้นจะมีประกันภัยไว้ก็ตาม บริษัทประกันภัยก็ไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบภัย กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้ประสบภัยมีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนฯได้

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 291 ครั้ง