ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและรถนั้นไม่มีประกันภัยขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนฯ

         ในกรณีที่ทราบได้ว่า รถคันใดก่อให้เกิดความเสียหายแต่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และรถนั้นไม่มีการประกันภัยกับบริษัท เช่น คนขับก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วหนีไป แต่ทิ้งรถไว้และรถคันนั้นไม่มีประกันภัย การที่จะติดตามสืบหาให้เจ้าของรถมารับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยอาจไม่ทันกาล กฎหมายจึงให้สิทธิผู้ประกันภัยขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนฯ ได้

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 167 ครั้ง