ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทน ได้ในกรณีใดบ้าง

       การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะมีได้ก็แต่เฉพาะกรณี ที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ได้บัญญัติไว้โดยมาตรา 23 ดังต่อไปนี้

  • อุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีประกันภัย
  • อุบัติเหตุจากรถที่ถูกลักขโมย
  • ชน…แล้วทิ้งรถไว้
  • ชน…แล้วหนี
  • มีประกันแล้ว แต่บริษัทไม่จ่าย
  • บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากรถที่ได้รับการยกเว้น
  • กองทุนทดแทนฯ เริ่มจ่ายได้เมื่อไหร่
  • สถานที่สำนักงานกองทุนฯ

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 362 ครั้ง