แบบ สม.5

         เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น จากผู้ประสบภัยแล้วบริษัทจะต้องออกหลักฐานให้แก่ผู้ประสบภัย เรียกว่า แบบ สม.5

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 185 ครั้ง