อย่ารับค่าเสียหายเบื้องต้น 2 ต่อ

            คำร้องเรียนที่กรมการประกันภัยได้รับในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวกับ การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัท ก็คือ ผู้ประสบภัยหรือทายาทได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จากเจ้าของรถที่เป็นผู้ก่อเหตุเรียบร้อยแล้วและยังใช้สิทธิไปขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่ เจ้าของรถซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยก็ยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นที่ตนทดรองจ่ายไปก่อนต่อบริษัทเช่นเดียวกัน กรณีเช่นนี้ ขอย้ำว่าความเข้าใจว่า ในกรณีค่าเสียหายที่ได้รับจากเจ้าของรถที่ก่ออุบัติเหตุมีหลักฐานระบุชัดเจนว่า เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นที่เจ้าของรถจ่ายแทนให้บริษัทไปก่อน ผู้ประสบภัยไม่มีสิทธิไปขอรับจากบริษัทหรือกองทุนทดแทนฯ อีก

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 162 ครั้ง