บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

          บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) (พ.ศ.2540) และมีสถานที่ดำเนินการเพื่อให้บริการแก่ผู้ประสบภัยจากรถครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 26 ซอยสุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2100-9191 หรือ call center 1791

          ในกรณีที่ผู้ประสบภัยจากรถที่มีประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย มีความประสงค์จะขอรับค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ก็สามารถจะกระทำได้

ในขณะนี้เจ้าของรถจักรยานยนต์ ยังสามารถทำประกันภัยตามพ.ร.บ.กับบริษัทกลางฯ ได้อีกด้วย

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 2101 ครั้ง