เจ้าของรถ หรือ

ผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ หรือ

ผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เข้ามาใช้ในประเทศไทย เป็นการชั่วคราว

 

(แหล่งที่มา,คปภ.)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 135 ครั้ง