ไม่ว่าจะเป็นรถเก่าหรือรถใหม่ ต้องจัดให้มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ.

รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร

 

(แหล่งที่มา,คปภ.)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 109 ครั้ง