ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย

รับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัย ณ สำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย (แห่งแรกในอาเซียน)

ระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย

   สายด่วน คปภ. 1186

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย

  บริการทางอินเตอร์เน็ต www.oic.or.th

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย

 

(แหล่งที่มา,คปภ.)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 174 ครั้ง