เบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากใครไม่ได้ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงาน คปภ. ช่วยคุณได้ กรณี

 อุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีประกันภัยและเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือจ่ายไม่ครบจำนวน

 อุบัติเหตุจากรถที่ถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

 ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและรถไม่มีประกันภัย

 ชนแล้วหนีหรือไม่ทราบว่าคันใดชน

 บริษัทประกันภัยไม่ยอมจ่าบค่าเสียหายเบื้องต้นหรีอจ่ายไม่ครบจำนวน

 ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย

 

(แหล่งที่มา,คปภ.)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 1240 ครั้ง