เจ็บจากรถ หมดกังวล มีคนจ่าย

                 ผู้ประสบภัยจากรถสามารถใช้สิทธิความคุ้มครอง จากการประกันภัยตาม พ.ร.บ. และกองทุนทดทแนผู้ประสบภัยผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-claim) โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ณ สถานพยาบาลทั่วประเทศ

 

(แหล่งที่มา,คปภ.)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 622 ครั้ง