จังหวัดกระบี่

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ ที่อยู่ : 325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 075-632-167-72
อำเภอเกาะลันตา โรงพยาบาลเกาะลันตา ที่อยู่ : ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 075-697-190
อำเภอเขาพนม โรงพยาบาลเขาพนม ที่อยู่ : หมู่ 9 ถนนเหนือคลอง-เขาดิน ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 075-689-566-8
อำเภอคลองท่อม โรงพยาบาลคลองท่อม ที่อยู่ : 79 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 075-699-029
อำเภอปลายพระยา  โรงพยาบาลปลายพระยา ที่อยู่ : 63 หมู่ 5 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ 076-687-454-5
อำเภอลำทับ โรงพยาบาลลำทับ ที่อยู่ : 94 หมู่ 5 ถนนลำทับ-ไร่คอก ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 075-643-255-6
อำเภอเหนือคลอง  โรงพยาบาลเหนือคลอง ที่อยู่ : 256 หมู่ 1 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ 075-636-596-8
อำเภออ่าวลึก โรงพยาบาลอ่าวลึก ที่อยู่ : 94 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 075-619-107-8

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 3918 ครั้ง