จังหวัดชุมพร

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองชุมพร โรงพยาบาลชุมพร ที่อยู่ : ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 077-505-940-3
อำเภอท่าแซะ โรงพยาบาลท่าแซะ ที่อยู่ :2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ. จังหวัดชุมพร 077-651-526-28 โทรสาร 077-651-446.
อำเภอทุ่งตะโก โรงพยาบาลทุ่งตะโก ที่อยู่ : 99 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 075-251-256. โทรสาร. 075-251-929
อำเภอปะทิว โรงพยาบาลปะทิว ที่อยู่ : 63/40 หมู่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 077-591-028. โทรสาร. 077-591-170
อำเภอพะโต๊ะ โรงพยาบาลพะโต๊ะ ที่อยู่ : หมู่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 077-539-044-6
อำเภอละแม โรงพยาบาลละแม ที่อยู่ : 45 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 077-559-116
อำเภอสวี โรงพยาบาลสวี ที่อยู่ : 120 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 077-531-206
อำเภอหลังสวน โรงพยาบาลหลังสวน ที่อยู่ : 82 หมู่ 5 ถนนเอเชีย41 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 077-529-999 โทรสาร 077-653-210

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 3163 ครั้ง