จังหวัดปัตตานี

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี ที่อยู่ : 2 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 073-335-134-8
  โรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี ที่อยู่ : 30/10 หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 073-348-100
อำเภอกะพ้อ  โรงพยาบาลกะพ้อ ที่อยู่ : 86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 073-494-037,073-494-098
อำเภอโคกโพธิ์  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ที่อยู่ : 40/2 หมู่ 3 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 073-432-393-8
อำเภอทุ่งยางแดง โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ที่อยู่ : 95 หมู่ 1 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 073-489-070
อำเภอปะนาเระ โรงพยาบาลปะนาเระ ที่อยู่ : 91 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 073-499-063,073-499-328
อำเภอแม่ลาน โรงพยาบาลแม่ลาน ที่อยู่ : 128 หมู่ 6 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 073-356-165
อำเภอมายอ โรงพยาบาลมายอ ที่อยู่ : 147/2 หมู่ 1 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 073-497-248-9 โทรสาร 073-497-250
อำเภอไม้แก่น โรงพยาบาลไม้แก่น ที่อยู่ : 108 หมู่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 073-481-040
อำเภอยะรัง โรงพยาบาลยะรัง ที่อยู่ : 106 หมู่ 1 ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 073-439-018
อำเภอยะหริ่ง  โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ : 183 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษฒ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี 073-4913-167
อำเภอสายบุรี โรงพยาบาลสายบุรี ที่อยู่ : 162 ถนนท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 073-411-184
อำเภอหนองจิก โรงพยาบาลหนองจิก ที่อยู่ : 223 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 3812 ครั้ง