จังหวัดระนอง

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองระนอง โรงพยาบาลระนอง ที่อยู่ : ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 077-812-630-3
อำเภอกระบุรี โรงพยาบาลกระบุรี ที่อยู่ : 168 หมู่ 2 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 077-891-036
อำเภอกะเปอร์ โรงพยาบาลกะเปอร์ ที่อยู่ : 195 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 077-897-135
อำเภอละอุ่น โรงพยาบาลละอุ่น ที่อยู่ : 11/1 หมู่ 3 ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 077-899-095
อำเภอสุขสำราญ โรงพยาบาลสุขสำราญ ที่อยู่ : 57/2 หมู่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 077-989-818-9

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 2788 ครั้ง