จังหวัดสงขลา

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองสงขลา โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ที่อยู่ : 472 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 074-326-102-6
  โรงพยาบาลสงขลา ที่อยู่ : 666 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 074-334-074-6
อำเภอกระแสสินธุ์ โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ที่อยู่ : 36/4 หมู่ 3 ถนนเกาะใหญ่-ระโนด ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 074-399-023
อำเภอคลองหอยโข่ง โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ที่อยู่ : 21 หมู่ 1 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 074-251-788-9
อำเภอควนเนียง โรงพยาบาลควนเนียง ที่อยู่ :หมู่ 10 ถนนยนตรการกำธร ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 074-386-007-9.
อำเภอจะนะ โรงพยาบาลจะนะ ที่อยู่ : 410 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 074-207-069
อำเภอเทพา โรงพยาบาลเทพา ที่อยู่ : 207 หมู่ 5 ถนนเทพา-ลำไพล ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 074-376-359-60
อำเภอนาทวี โรงพยาบาลนาทวี ที่อยู่ : 20 ถนนนาทวี-ประกอบ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 074-373-080
อำเภอนาหม่อม โรงพยาบาลนาหม่อน ที่อยู่ : 120/3 หมู่ 3 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 074-593-774-80
อำเภอบางกล่ำ โรงพยาบาลบางกล่ำ ที่อยู่ : 117 หมู่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 074-328-221-4
อำเภอระโนด โรงพยาบาลระโนด ที่อยู่ : 5/1 หมู่ 5 ตำบล ระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 074-392-174-6
อำเภอรัตภูมิ  โรงพยาบาลรัตภูมิ ที่อยู่ : 289 หมู่ 1 ถนนยนตการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 074-430-390-9
อำเภอสทิงพระ โรงพยาบาลสทิงพระ ที่อยู่ : 96 หมู่ 1 ถนนระโนด-สงขลา ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 074-397-364
อำเภอสะเดา  โรงพยาบาลสะเดา ที่อยู่ : 110 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 074-411-299,074-411-288
อำเภอสะบ้าย้อย โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ที่อยู่ : 2/17 ถนนสะบ้าย้อย-ยะหา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 074-377-101
อำเภอสิงหนคร โรงพยาบาลสิงหนคร ที่อยู่ : 80/1 หมู่ 5 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 074-332-902-3.โทรสาร. 074-332-005-6
อำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ที่อยู่ : 75 ซอย 15 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 074-365-780-5
  โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี ที่อยู่ : 161/27 ซอยแสงศรี ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 074-244-155
  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ที่อยู่ : 119 ถนนราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 074-220-300
  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่อยู่ : 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 074-455-000
  โรงพยาบาลหาดใหญ่ ที่อยู่ : 182 ถนนรัถการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 074-230-800-3

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 6784 ครั้ง