จังหวัดยะลา

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองยะลา โรงพยาบาลยะลา ที่อยู่ : 152 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 073-228-942, 073-228-943
  โรงพยาบาลสิโรรส ที่อยู่ : 247-249 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 073-221-114-5
อำเภอกรงปินัง โรงพยาบาลกรงปินัง ที่อยู่ : 122 หมู่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 073-238-039.
อำเภอกาบัง โรงพยาบาลกาบัง ที่อยู่ : 321 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 073-258-094
อำเภอธารโต  โรงพยาบาลธารโต ที่อยู่ : 104 ถนนสุขยางค์ ตำบลธารโต อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา 073-297-041
อำเภอบันนังสตา โรงพยาบาลบันนังสตา ที่อยู่ : 302 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 073-289-142
อำเภอเบตง  โรงพยาบาลเบตง ที่อยู่ : 106 ถนนรัตนกิจ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 073-234-077-9
อำเภอยะหา  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ที่อยู่ : 138 ถนนยะลา-สะบ้าย้อย ตำบลยะหา อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา 039-491-103
อำเภอรามัน โรงพยาบาลรามัน ที่อยู่ : 207 หมู่ 1 ถนนเมืองรามัน ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 039-387-003-4 โทรสาร 039-387-112 ต่อ 102

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 5408 ครั้ง