จังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา ที่อยู่ : 174 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 038-513-840
อำเภอคลองเขื่อน โรงพยาบาลคลองเขื่อน ที่อยู่ : 1 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 038-427-777
อำเภอท่าตะเกียบ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ที่อยู่ : 229 หมู่ 13 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 038-556-065-8
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ที่อยู่ : 190/1 หมู่ 5 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 038-581-103, 038-581-285
อำเภอบางคล้า โรงพยาบาลบางคล้า ที่อยู่ : 62 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 038-541-009-10
อำเภอบางปะกง โรงพยาบาลบางปะกง ที่อยู่ : 142 หมู่ 13 ซอย 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 038-531-286-7
อำเภอแปลงยาว  โรงพยาบาลแปลงยาว ที่อยู่ : 60 หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 038-589-002-3
อำเภอพนมสารคาม  โรงพยาบาลพนมสารคาม ที่อยู่ : 490 หมู่ 4 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 038-551-444, 038-551-888
อำเภอราชสาส์น โรงพยาบาลราชสาส์น ที่อยู่ : 114 หมู่ 1 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 038-410-474-83
อำเภอสนามชัยเขต  โรงพยาบาลสนามชัยเขต ที่อยู่ : 590/1 หมู่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  038-597-128-9
อำเภอบ้านโพธิ์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ที่อยู่ : 107/1 หมู่ 1 ถนนบ้านโพธิ์-ดอนสีนนท์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 038-460-333

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 5482 ครั้ง