จังหวัดชลบุรี

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ที่อยู่ : 301 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท หมู่ 143 เทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 038-427-777
  โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี ที่อยู่ : 301/40 หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 038-287-689,038-781-341
  โรงพยาบาลชลบุรี ที่อยู่ : 69 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 038-931-000
  โรงพยาบาลเอกชล ที่อยู่ : 68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 038-273-840-4
อำเภอเกาะจันทร์ โรงพยาบาลเกาะจันทร์ ที่อยู่ : 1 หมู่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 039-586-131
อำเภอเกาะสีชัง โรงพยาบาลเกาะสีชัง ที่อยู่ : 59 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 039-696-414
อำเภอบ่อทอง โรงพยาบาลบ่อทอง ที่อยู่ : 300 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 038-211-148, 038-211-591 โทรสาร. 038-211-747
อำเภอบางละมุง โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ ที่อยู่ : 255/1-4 ถนนพัทยาสาย2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 038-410-474-83
อำเภอบ้านบึง โรงพยาบาลบ้านบึง ที่อยู่ : 3 ซอย 19 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 038-442-200
อำเภอพนัสนิคม โรงพยาบาลพนัสนิคม ที่อยู่ : 68 หมู่ 6 ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 038-460-333
อำเภอพานทอง โรงพยาบาลพานทอง ที่อยู่ : 1/10 หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง. จังหวัดชลบุรี 038-932-500. โทรสาร. 038-451-154
อำเภอศรีราชา โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ที่อยู่ : 90 หมู่ 118 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 038-328-100-11
  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ที่อยู่ : 290 ถนนเจิมจอมพล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 038-322-157 – 9, 312-890 – 2
  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ที่อยู่ : 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล เขตศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 038-324-100-20
อำเภอสัตหีบ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ที่อยู่ : 163 หมู่ 1 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 038-245-735-65
อำเภอหนองใหญ่ โรงพยาบาลหนองใหญ่ ที่อยู่ : 207 หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 038-219-145

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 14236 ครั้ง