จังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองปราจีนบุรี โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ที่อยู่ : 779 ถนนปราจีนธานี ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 037-213-605,037-212-500
  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่อยู่ : 32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 037-216-145-64
อำเภอกบินทร์บุรี โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ที่อยู่ : 74 หมู่ 5 ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 037-288-069
อำเภอนาดี โรงพยาบาลนาดี ที่อยู่ : 393 หมู่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 037-289-057
อำเภอบ้านสร้าง โรงพยาบาลบ้านสร้าง ที่อยู่ :  100 หมู่ 1 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 037-271-238-9
อำเภอประจันตคาม โรงพยาบาลประจันตคาม ที่อยู่ : 101 ถนนสุวรรณศร ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 037-512-258-61
อำเภอศรีมโหสถ โรงพยาบาลศรีมโหสถ ที่อยู่ :189 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 037-276-127
อำเภอศรีมหาโพธิ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ที่อยู่ : 114 หมู่ 9 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 037-279-204 โทรสาร 037-279-203.

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 7134 ครั้ง