จังหวัดสระแก้ว

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ที่อยู่ : 283 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 037-243-018-20
อำเภอเขาฉกรรจ์ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ที่อยู่ : 456 ถนนทางหลวงชนบท สก. 3008 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 037-511-272.
อำเภอโคกสูง โรงพยาบาลโคกสูง ที่อยู่ : หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 037-443-130.
อำเภอคลองหาด โรงพยาบาลคลองหาด ที่อยู่ : 626 หมู่ 1 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 037-512-258-61
อำเภอตาพระยา โรงพยาบาลตาพระยา ที่อยู่ : 681 หมู่ 1 ถนนธนะวิถี ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 034-642-102-3
อำเภอวังน้ำเย็น  โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ที่อยู่ : 304 หมู่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 037-251-108-9
อำเภอวังสมบูรณ์ โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ที่อยู่ : ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 037-449-776
อำเภอวัฒนานคร  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ที่อยู่ : 176 หมู่ 3 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 037-261-795-9
อำเภออรัญประเทศ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ที่อยู่ : 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 055-593-060 , 055-593-061 โทรสาร055-593-062.

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 6044 ครั้ง