จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองกาญจนบุรี โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล ที่อยู่ : 111 หมู่ 5 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 034-520-911
  โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ที่อยู่ : ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 034-589-231
  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ที่อยู่ : 572 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 034-587-800
อำเภอด่านมะขามเตี้ย โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ที่อยู่ : 403 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 034-642-102-3
อำเภอทองผาภูมิ โรงพยาบาลทองผาภูมิ ที่อยู่ : 279 หมู่ 1 ถนนหน้าตลาด ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 055-581-229
อำเภอท่าม่วง  โรงพยาบาลท่าม่วง ที่อยู่ : 978 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 034-626-268-9
อำเภอท่ามะกา  โรงพยาบาลท่าเรือ ที่อยู่ : 456 ซอยพระแท่นดงรัง ถนนแสงชูโต อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 034-561-084,034-562-213
อำเภอไทรโยค โรงพยาบาลไทรโยค ที่อยู่ : 22/1 หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 055-593-060 , 055-593-061 โทรสาร055-593-062.
อำเภอบ่อพลอย โรงพยาบาลบ่อพลอย ที่อยู่ : 211 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี 034 –581-139 โทรสาร 034 –581-160
อำเภอพนมทวน โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน ที่อยู่ : 406 หมู่ 8 ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 034-630-409
อำเภอเลาขวัญ โรงพยาบาลเลาขวัญ ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 6 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 034-576-050
อำเภอศรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ ที่อยู่ : 80 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 034-597-111
อำเภอสังขละบุรี โรงพยาบาลสังขละบุรี ที่อยู่ : 190 หมู่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
อำเภอหนองปรือ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี ที่อยู่ : 2 หมู่4 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  
อำเภอห้วยกระเจา โรงพยาบาลห้วยกระเจา ที่อยู่ : 439 ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย หมู่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 034-677-301

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 7693 ครั้ง