จังหวัดตาก

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่อยู่ : 16/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 055-516-332
อำเภอท่าสองยาง โรงพยาบาลท่าสองยาง ที่อยู่ : 357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 055-589-255
อำเภอบ้านตาก  โรงพยาบาลบ้านตาก ที่อยู่ : 98 หมู่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 055-591-435-6,055-592-079-81
อำเภอพบพระ โรงพยาบาลพบพระ ที่อยู่ : 245 หมู่ 2 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 055-569-211-2 โทรสาร. 055-569-117
อำเภอแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด ที่อยู่ : 251 หมู่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 055-581-229
อำเภอแม่สอด  โรงพยาบาลพะวอ ที่อยู่ : 3/24 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 055-533-912-4
  โรงพยาบาลแม่สอด ที่อยู่ : 175/16 ถนนศรีพานิช ในเขตเทศบาล ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 055-536-633-6
อำเภอวังเจ้า โรงพยาบาลวังเจ้า ที่อยู่ : ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 055-593-060 , 055-593-061 โทรสาร 055-593-062.
อำเภอสามเงา โรงพยาบาลสามเงา ที่อยู่ : 371 หมู่ 4 ถนนทางไปเขื่อน ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 032-547-351-2
อำเภออุ้มผาง  โรงพยาบาลอุ้มผาง ที่อยู่ : 159 หมู่ 1 ถนนสุขุมวัฒนะ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 055-561-270-2

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 4773 ครั้ง