จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลประจวบคิรีขันธ์ ที่อยู่ : 237 ถนนพิทักษ์ชาติ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032-523-000
อำเภอกุยบุรี โรงพยาบาลกุยบุรี ที่อยู่ : ถนนเพชรเกษม ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032-401-251-7
อำเภอทับสะแก  โรงพยาบาลทับสะแก ที่อยู่ : 111 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 032-546-283-5
อำเภอบางสะพาน โรงพยาบาลบางสะพาน ที่อยู่ : 94 ถนนเพชรเกษม-ชายทะเล ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032-691-132-3
อำเภอบางสะพานน้อย โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ที่อยู่ : 60/2 หมู่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032-699-505
อำเภอปราณบุรี  โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ที่อยู่ : 125 หมู่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 032-622-155,032-621-341
อำเภอสามร้อยยอด โรงพยาบาลสามร้อยยอด ที่อยู่ : 51 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 032-688-558
อำเภอหัวหิน  โรงพยาบาลหัวหิน ที่อยู่ : 30/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 032-547-351-2
  โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน ที่อยู่ : 222 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 032-532-576-80

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 3924 ครั้ง