จังหวัดเพชรบุรี

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ที่อยู่ : 53 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 032-401-251-7
  โรพงยาบาลเพชรรัชต์ ที่อยู่ : 99/9 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 032-417-070-79
อำเภอแก่งกระจาน โรงพยาบาลแก่งกระจาน ที่อยู่ : 6 หมู่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 032-465-191
อำเภอเขาย้อย โรงพยาบาลเขาย้อย ที่อยู่ : 136/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 032-562-767-70
อำเภอชะอำ  โรงพยาบาลชะอำ ที่อยู่ : 8/1 ถนนคลองเทียน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 032-471-007
อำเภอท่ายาง  โรงพยาบาลท่ายาง ที่อยู่ : 259/6 หมู่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 032-461-100-1
อำเภอบ้านลาด  โรงพยาบาลบ้านลาด ที่อยู่ : 131 หมู่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 032-492-426-7
อำเภอบ้านแหลม โรงพยาบาลบ้านแหลม ที่อยู่ : 238 หมู่ 3 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 032-381-149
อำเภอหนองหญ้าปล้อง โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง ที่อยู่ : ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 032-494-353

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 3787 ครั้ง