จังหวัดสมุทรสงคราม

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โรงพยาบาลแม่กลอง 2 ที่อยู่ : 158/1 ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม 034-715-001-5
  โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ที่อยู่ : 708 ถนนประสิทธิ์พัฒนา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม 034-723-044-9
อำเภอบางคนที โรงพยาบาลนภาลัย ที่อยู่ : ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 034-761-478
อำเภออัมพวา  โรงพยาบาลอัมพวา ที่อยู่ : 43/1 หมู่ 7 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 034-751-846 -7

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 4564 ครั้ง