จังหวัดสมุทรสาคร

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 ที่อยู่ : 93/256 สี่แยกมหาชัย ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 034-826-710-29
  โรงพยาบาลสมุทรสาคร ที่อยู่ : 1500 ถนนเอกชัย แขวงมหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร 034-427-099-105
  โรงพยาบาลมหาชัย ที่อยู่ : 927/43ค ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 034-424-990
อำเภอกระทุ่มแบน  โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 ที่อยู่ : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 024-310-070
อำเภอบ้านแพ้ว  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่อยู่ : 198 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 034-419-555

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 5594 ครั้ง