จังหวัดสิงห์บุรี

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองสิงห์บุรี โรงพยาบาลสิงห์บุรี ที่อยู่ : 917/3 ถนนขุนสวรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 036-522-507
  โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ ที่อยู่ : 80/1 ซอย หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 036-522-555
อำเภอค่ายบางระจัน โรงพยาบาลค่ายบางระจัน ที่อยู่ : 69 หมู่ 11 ถนนสิงห์บุรี-สุพรรณ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 055-625-248-9
อำเภอท่าช้าง โรงพยาบาลท่าช้าง ที่อยู่ : 76/5 หมู่ 5 ถนนท่าช้าง-ท่าข้าม ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 055-695-145 , 055-695-168
อำเภอบางระจัน โรงพยาบาลบางระจัน ที่อยู่ : 41 หมู่ 6 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 036-814-755 โทรสาร 036-814-744.
อำเภอพรหมบุรี โรงพยาบาลพรหมบุรี ที่อยู่ : 172 ถนนรพช. สห. 4011 (บ้าน ศรีพรหมประสิทธิ์) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 036-599-481
อำเภออินทร์บุรี โรงพยาบาลอินทร์บุรี ที่อยู่ : 37/7 หมู่ 1 ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 036-581-332

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 2436 ครั้ง