จังหวัดสุโขทัย

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย ที่อยู่ : 2/1 ถนนจรดวิถีถ่อง หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 055-611-701-2
อำเภอกงไกรลาศ  โรงพยาบาลกงไกรลาศ ที่อยู่ : 148 หมู่ 4 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 055-625-248-9
อำเภอคีรีมาศ  โรงพยาบาลคีรีมาศ ที่อยู่ : 61 หมู่ 7 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 055-695-145 , 055-695-168
อำเภอทุ่งเสลี่ยม  โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ที่อยู่ : 322 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 055-659-175,055-659-132
อำเภอบ้านด่านลานหอย  โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ที่อยู่ : ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 055-689-027,055-689-003
อำเภอศรีนคร  โรงพยาบาลศรีนคร ที่อยู่ : 433 หมู่ 3 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 055-652-725-6
อำเภอศรีสัชนาลัย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ที่อยู่ : 210 หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 055-671-484
อำเภอศรีสำโรง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ที่อยู่ : ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 055-682-030-43
อำเภอสวรรคโลก โรงพยาบาลสวรรคโลก ที่อยู่ : 54 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก 055-641-592

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 3298 ครั้ง