จังหวัดสระบุรี

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองสระบุรี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ที่อยู่ : 2/22 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 036-315-555
  โรงพยาบาลสระบุรี ที่อยู่ : 18 ถนนเทศบาล 4 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 036-316-555
อำเภอแก่งคอย โรงพยาบาลแก่งคอย ที่อยู่ : 107 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 035-623-539 โทรสาร 035-623-171
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดสระบุรี) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ที่อยู่ : 8 หมู่ 9 ตำบล หน้าพระลาน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 056-599-000
อำเภอดอนพุด โรงพยาบาลดอนพุด ที่อยู่ : หมู่ 4 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 035-632-828-9
อำเภอบ้านหมอ โรงพยาบาลบ้านหมอ ที่อยู่ : 141 หมู่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 036-201-386
อำเภอพระพุทธบาท โรงพยาบาลพระพุทธบาท ที่อยู่ : 86 หมู่ 8 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 036-266-166
อำเภอมวกเหล็ก โรงพยาบาลมวกเหล็ก ที่อยู่ : 419 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 036-341-560
อำเภอวังม่วง โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม ที่อยู่ : 60 หมู่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 036-359-134-5
อำเภอวิหารแดง โรงพยาบาลวิหารแดง ที่อยู่ : 200 หมู่ 3 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
อำเภอเสาไห้ โรงพยาบาลเสาไห้ ที่อยู่ : 33 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 036-391-253-4
อำเภอหนองแค โรงพยาบาลหนองแค ที่อยู่ : 115 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 036-212-131
อำเภอหนองแซง โรงพยาบาลหนองแซง ที่อยู่ : 59 หมู่ 1 ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 036-399-234,036-399-224.
อำเภอหนองโดน โรงพยาบาลหนองโดน ที่อยู่ : 64 หมู่ 9 ตำบลหนองโดน อำเภอ หนองโดน จังหวัดสระบุรี 036-397-251

 

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 4855 ครั้ง