จังหวัดอ่างทอง

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองอ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทอง ที่อยู่ : 3 ถนนเทศบาล 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 035-610-006-7
อำเภอไชโย โรงพยาบาลไชโย ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 035-647-018
อำเภอป่าโมก โรงพยาบาลป่าโมก ที่อยู่ : 318/ข หมู่ 2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 035-623-539 โทรสาร 035-623-171
อำเภอโพธิ์ทอง โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ที่อยู่ : 82 หมู่ 4 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 056-599-000
อำเภอวิเศษชัยชาญ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ที่อยู่ : 67 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง  จังหวัดอ่างทอง 035-632-828-9
อำเภอแสวงหา โรงพยาบาลแสวงหา ที่อยู่ : 106 หมู่ 1 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 056-531-141
อำเภอสามโก้ โรงพยาบาลสามโก้ ที่อยู่ : 1 หมู่ 10 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 035-697-112

 

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 2305 ครั้ง