จังหวัดน่าน

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองน่าน โรงพยาบาลน่าน ที่อยู่ : 1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน 054-771-620
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ที่อยู่ : 257 หมู่ 1 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 054-693-548
อำเภอเชียงกลาง โรงพยาบาลเชียงกลาง ที่อยู่ : 563 หมู่ 5 ถนนอดุลย์เดชจรัส ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 054-797-111
อำเภอท่าวังผา โรงพยาบาลท่าวังผา ที่อยู่ : 84 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 054-755-380,054-755-516
อำเภอทุ่งช้าง โรงพยาบาลทุ่งช้าง ที่อยู่ : 1 หมู่ 2 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 054-795-100. โทรสาร. 054-795-125
อำเภอนาน้อย โรงพยาบาลนาน้อย ที่อยู่ : 110 หมู่ 6 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 054-754-022
อำเภอนาหมื่น โรงพยาบาลนาหมื่น ที่อยู่ : 78 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน 054-787-013-4
อำเภอบ่อเกลือ โรงพยาบาลบ่อเกลือ ที่อยู่ : 188 หมู่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 054-778-066 โทรสาร. 054-778-067
อำเภอบ้านหลวง โรงพยาบาลบ้านหลวง ที่อยู่ : 191 หมู่ 2 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง   จังหวัดน่าน 054-761-060
อำเภอปัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ที่อยู่ : 70 หมู่ 6 ถนนปัว-น้ำยาว ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน  
อำเภอภูเพียง โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ที่อยู่ : 330 ฐานแสงเพ็ญ ถนนน่าน-สันติสุข ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  
อำเภอแม่จริม โรงพยาบาลแม่จริม ที่อยู่ : 218 หมู่ 4 ถนนน่าน-แม่จริม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 054-769-036
อำเภอเวียงสา โรงพยาบาลเวียงสา ที่อยู่ : 131 หมู่ 11 ยันตรกิจโกศล ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 054-690-810-1 โทรสาร. 054-690-812.
อำเภอสองแคว โรงพยาบาลสองแคว ที่อยู่ : 99 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว  จังหวัดน่าน 054-777-084-7
อำเภอสันติสุข โรงพยาบาลสันติสุข ที่อยู่ : 205 หมู่ 4 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 054-767-045.

 

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 3337 ครั้ง