จังหวัดพะเยา

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา ที่อยู่ : ประชาสัมพันธ์ ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 054-482-888.
อำเภอจุน โรงพยาบาลจุน ที่อยู่ : 7 หมู่ 7 ถนนจุน-ปง ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา 054-409-200-2
อำเภอเชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ ที่อยู่ : 224 ถนนสิทธิประชาราษฎร์ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา 054-451-300-1
อำเภอเชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน. ที่อยู่ : 200 หมู่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 054-495-018,054-495-300
อำเภอดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ ที่อยู่ : 225 หมู่ 4 ถนนดอกคำใต้-เชียงใหม่ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 054-409-500
อำเภอปง โรงพยาบาลปง ที่อยู่ : 395 ถนนอบ ตำบลนาปรัง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 054-497-225
อำเภอภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว ที่อยู่ : ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1202 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 054-541-299 ,054-541-430
อำเภอภูซาง โรงพยาบาลภูซาง ที่อยู่ : ทางหลวงชนบทพย.4010 ตำบลบ้านหัน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  

 

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 3091 ครั้ง