จังหวัดลำปาง

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ที่อยู่ : 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 054-221-874
  โรงพยาบาลลำปาง ที่อยู่ : 280 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง 054-223-623-31
อำเภอเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ที่อยู่ : 381 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 054-281-393.
อำเภองาว โรงพยาบาลงาว ที่อยู่ : 230 หมู่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 054-261-253 โทรสาร:054-261-055
อำเภอแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม ที่อยู่ : 195 หมู่ 3 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง 054-271-005-6
อำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน ที่อยู่ : 96/5 หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 054-292-016-7 โทรสาร 054-292-016-7 ต่อ 422
อำเภอแม่ทะ โรงพยาบาลแม่ทะ ที่อยู่ : 289 หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 054-289-184,054 โทรสาร 054-289-184,054-331-549 ต่อ 181
อำเภอแม่พริก โรงพยาบาลแม่พริก ที่อยู่ : 29 หมู่ 5 ตำบลพระบาทวังตอ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 054-299-324 โทรสาร 054-299-323
อำเภอแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ ที่อยู่ : 392 หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง 054-266-157-8
อำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน ที่อยู่ : 374 หมู่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 054-276-345-6 โทรสาร 054-276-345 ต่อ 168
อำเภอวังเหนือ โรงพยาบาลวังเหนือ ที่อยู่ : 362 หมู่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง 054-279-100
อำเภอสบปราบ โรงพยาบาลสบปราบ ที่อยู่ : 333 หมู่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 054-296-085,054-296-252 โทรสาร.054-296-253
อำเภอเสริมงาม โรงพยาบาลเสริมงาม ที่อยู่ : 119 ถนนเกาะคา-เสริมงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 054-286-029.
อำเภอห้างฉัตร โรงพยาบาลห้างฉัตร ที่อยู่ : 122/28 หมู่ 8 ถนนจามเทวี ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 054-269-506

 

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 4835 ครั้ง