จังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอ

โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ที่อยู่ : ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 055-448-825
  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ที่อยู่ : 38 ถนนเจษฏาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 055-414-484-8
อำเภอตรอน โรงพยาบาลตรอน ที่อยู่: 252 หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 055-825-859. โทรสาร. 055-825-858.
อำเภอทองแสนขัน โรงพยาบาลทองแสนขัน ที่อยู่ : 261 ถนนแสนขัน-น้ำอ่าง ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 055-418-035-44
อำเภอท่าปลา โรงพยาบาลท่าปลา ที่อยู่ : 139 หมู่ 1 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 055-499-212-3
อำเภอน้ำปาด โรงพยาบาลน้ำปาด ที่อยู่ : ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 055-481-574-7
อำเภอบ้านโคก โรงพยาบาลบ้านโคก ที่อยู่ : 232 หมู่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 055-486-482-3
อำเภอพิชัย โรงพยาบาลพิชัย ที่อยู่ : 138 ถนนพิชัย-บ้านแก่ง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 055-421-145
อำเภอฟากท่า โรงพยาบาลฟากท่า ที่อยู่ : 21 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 055-489-089.
อำเภอลับแล โรงพยาบาลลับแล ที่อยู่ : 163 หมู่ 11 ถนนอินใจมี ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 055-431-345

 

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 2469 ครั้ง