จังหวัดเลย

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองเลย โรงพยาบาลเลย ที่อยู่ : 32/1 ถนนมะลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 042-811-541
อำเภอเชียงคาน โรงพยาบาลเชียงคาน ที่อยู่ : 427 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. 042-822-181-182. โทรสาร. 042-822-181
อำเภอด่านซ้าย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ที่อยู่ : 1 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 042-892-430-3
อำเภอท่าลี่ โรงพยาบาลท่าลี่ ที่อยู่ : 52 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2115 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 042-889-035
อำเภอนาด้วง โรงพยาบาลนาด้วง ที่อยู่ : 155 หมู่ 6 ตำบล นาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 042-887-094. โทรสาร. 042-887-152.
อำเภอนาแห้ว โรงพยาบาลนาแห้ว ที่อยู่ : 80 หมู่ 5 ถนนนาแห้ว-เหมืองแพร่ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 042-897-039
อำเภอปากชม โรงพยาบาลปากชม ที่อยู่ : 443 หมู่ 1 ถนนปากชม-ศรีเชียงใหม่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 042-881-060
อำเภอผาขาว โรงพยาบาลผาขาว ที่อยู่ : หมู่ 8 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 042-818-101-2
อำเภอภูกระดึง โรงพยาบาลภูกระดึง ที่อยู่ : ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 042-871-017
อำเภอภูเรือ โรงพยาบาลภูเรือ ที่อยู่ : 37 หมู่ 6 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 042-899-094,042-899-055
อำเภอภูหลวง โรงพยาบาลภูหลวง ที่อยู่ : 80 ถนนหนองอีเก้ง-โนนสว่าง ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 042-879-275-6
อำเภอวังสะพุง โรงพยาบาลวังสะพุง ที่อยู่ : 116 หมู่ 14 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 042-841-718-9
อำเภอหนองหิน โรงพยาบาลหนองหิน ที่อยู่ : ถนนรพช. ลย. 2048 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 042-708-012
อำเภอเอราวัณ โรงพยาบาลเอราวัณ ที่อยู่ : 692 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 042-853-341

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 3192 ครั้ง